Kalcium

Kalcium är ett så kallat metalliskt grundämne och har atomnummer 20 i det periodiska systemet, med den kemiska tecken Ca. Kalcium tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller, och är ett av de vanligast förekommande ämnena i jordskorpan. Ämnet är viktigt för alla levande organismer och är den vanligaste metallen även i många djur.

Den största delen av organismers kalklager finns upplagrat i benvävnad och tänder, en mindre del återfinns i kroppsvätskorna eller bundet till olika kalciumbindande proteiner. För att kalcium skall upptas normalt är det en förutsättning att det finns magsyra, magnesium och D-vitamin i tillräckliga mängder. Kalcium hjälper till att leda impulser i nervsystemet, reglerar musklernas och därigenom också hjärtats kontraktion samt spelar en roll i själva blodkoaguleringen.

Överdriven konsumtion av kalciumpreparat kan leda till band annat hyperkalcemi, vilket innebär trötthet, andningsproblem, förvirring, koma, psykos och ytterst hjärtstillestånd på grund av den förhöjda nivån av kalcium i blodet. Överdosering kan också leda till njursvikt och minskad absorption av andra mineraler. Överdriven konsumtion via exempelvis mjölk och eller kosttillskott som innehåller kalcium, kan dränera kroppens magnesiumdepåer – vilket i sin tur kommer att leda till att cellerna i kroppen för svårt att ta upp näring och göra sig av med gifter. Man ansåg tidigare att överdosering av kalcium kunde leda till njursten, men senare studier tyder dock på motsatsen.

Vid allvarliga brister på kalcium kan rakit, den så kallade engelska sjukan, utvecklas. Men även porös och mjuk benstomme, tandskador, muskelkramper, blå fingrar och tår. Kramper kan uppträda i tarmen med förstoppning och katarr som följd. Ofta kan man se uppenbara mentala tillstånd som nervositet, sömnlöshet, depression och nedsatt smärttolerans. Nedsatt produktion av magsyra och menstruationssmärtor.

Upptagandet av kalcium hämmas av livsmedel som innehåller fytin, exempelvis vetekli och spannmål. Upptaget begränsas även av livsmedel som innehåller oxalsyra, exempelvis spenat, rabarber och tomat. Fytin kan elimineras genom att man långtidsbakar bröd och genom att man lägger kli och spannmålsprodukter i blöt 8-10 timmar innan det skall användas. Större mängder kalcium återfinns i bland annat mjölk, ost och andra mejeriprodukter. Dessutom i spannmål, frö och färska grönsaker. Sesamfrö och solrosfrö är utomordentligt bra källor. Det rekommenderade dagligt intaget är mellan 360-700 mg för barn och 800-900 mg för män och kvinnor.

Copyright 2022 | Mineraler.se